Projekty

30 sierpnia 2016 | Projekty

In between - projekt EVS w Rosji i Ukrainie

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

A1: Wolontariuszka Adriana Molenda i Natalia Wisłocka

Organizacji przyjmująca: Green Cross Society (Ukraina)

Termin działań: sierpień 2016- sierpień 2017, Lwów

Cele: pobudzenie dyskusji i dialogu w środowisku lokalnym w temacie relacji Północ-Południe, wzrost świadomości o globalnych powiązaniach, tworzenie nowych narzędzi narracji
o innych kulturach, współpraca z migrantami, uchodźcami; realizacja zasad edukacji globalnej;

Rola i zadania: wolontariuszki będą pracować w biurze Green Cross Society wspierając realizację bieżących projektów ukraińsko-polskich, w tym przygotowanie działań z młodzieżą oraz realizując własne projekty; będą współprowadzić Eurokluby we lwowskich gimnazjach. Jednym z zadań będzie także prowadzenie programu "Kobiety i ekologia" - warsztaty, spotkania otwarte, zbieranie materiału do publikacji o współczesnych Ukrainkach. Będą też prowadzić blog "In between - here and there".

A2: Wolontariusz Przemysław Czekała

Organizacja przyjmująca: Interregional youth social movement of support of voluntary initaitives SFERA (Rosja)

Termin działań: wrzesień 2016 - maj 2017 , Niżny Nowogród

Cele: rozwój i promocja idei spółdzielczości socjalnej, pobudzanie nowych kierunków działań dzięki porównaniu systemów, doświadczanie różnorodności społeczno-kulturowej; realizacja zasad edukacji globalnej;

Rola i zadania: wolontariusz będzie wspierał działalność OG, promującą działania wolontariackie, w tym wyjazdy zagraniczne; będzie się spotykać z osobami chętnymi, współprowadzić ich przygotowania do wyjazdu, pisać artykuły o wolontariacie na blogu, prowadzić anglojęzyczną stronę organizacji; będzie też zbierać materiały o życiu codziennym współczesnych Rosjanek.

Metody pracy: wszyscy wolontariusze będą pracować w oparciu o metody edukacji nieformalnej, organizując wydarzenia, warsztaty, gry i zabawy edukacyjne. Przed przystąpieniem do pracy zostaną przygotowani do pracy z różnymi grupami wiekowymi przez tutora w organizacji koordynującej. Kontynuując praktykę poprzedniego projektu, wolontariusze będą zbierać ciekawe historie odnoszące się do kontaktu między różnymi osobami, środowiskami i kulturami, by móc je umieścić na blogu "In between - here and there" oraz przygotować wokół nich kolejne warsztaty, czy publikacje.

 Upowszechnianie rezultatów projektu

W ramach rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu, podejmiemy następujące działania:

- wydanie publikacji "The voices of women" - opowieści kobiet z Ukrainy (w tym z polskimi korzeniami), Rosji i Polski o ich codziennym życiu, służąca przełamaniu stereotypów jakie panują w naszych społeczeństwach na ich temat;

- w ramach mobilności A3 wolontariusz będzie prowadził blog o wolontariacie, jego treść będzie dostępna także po projekcie, a w oparciu o niego powstanie mini - strategia promocji wolontariatu w Sferze, do wykorzystania przez inne organizacje rosyjskojęzyczne;

- wolontariusze będą prowadzić bloga "In between - here and there" - opisując swoje doświadczenia, dzieląc się lokalnymi nowościami, pokazując to co bliskie, i to, co dalekie, zapraszając do udziału w działaniach lokalnych i międzynarodowych, zachęcając do refleksji, ale i do działania.

 Ponadto:

- zachęcamy wszystkich potencjalnie zainteresowanych by dołączali do naszych działań, które realizujemy zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym (zakładki z informacjami o tym jak można się zaangażować są dostępne na naszej stronie internetowej i Facebooku),

- na bieżąco aktualizujemy naszą stronę internetową: www.jedenswiat.org.pl,

- jesteśmy do dyspozycji osób zainteresowanych Wolontariatem Europejskim i Programem Erasmus+: można zadawać nam pytania drogą e-mailową i/lub telefoniczną, w zasadzie non-stop. Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych do kontaktu osobistego: nasze biuro w Poznaniu jest czynne pięć dni w tygodniu. Staramy z potencjalnymi wolontariuszami spotykać się jak najczęściej,

- silnie zaznaczamy edukacyjne aspekty projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+, w szczególności podkreślamy edukacyjny charakter projektów Wolontariatu Europejskiego oraz znaczenie edukacji pozaformalnej, jako czynnika podnoszącego kompetencje wolontariuszy
i pozwalającego im zdobyć nowe, cenne umiejętności, poszukiwane przez potencjalnych pracodawców i mocno podnoszące wartość CV,

- informujemy o możliwościach, jakie Program Erasmus+ stwarza młodzieży, także tej z mniejszymi szansami,

- organizujemy spotkania informacyjne i szkolenia, w czasie których dzielimy się wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania projektami. Informujemy o projektach już przez nas zrealizowanych, zachęcając innych do wykorzystania istniejących możliwości. 

- nasi partnerzy podejmują podobne działania informacyjne i promocyjne służące jak najlepszemu rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów: poprzez odpowiednią informację zamieszczoną na swoich stronach internetowych, a także podczas spotkań informacyjnych dot. Wolontariatu Europejskiego i Programu Erasmus+.

 Chętnych do współdziałania lokalnie zapraszamy do kontaktu na adres: warsztaty@jedenswiat.org.pl

Przeczytano: 1794 razy. Wydrukuj|Do góry