Projekty

29 sierpnia 2016 | Projekty

“Go visual! – Creative education about migration”

Projekt „Go visual! – Creative education about migration” to wkład Stowarzyszenia „Jeden Świat” w światową kampanię SCI Building Bridges, poświęconej tematyce uchodźców, a także odpowiedź Stowarzyszenia na obecną sytuację dotyczącą migracji w Europie. Projekt trwał od czerwca do listopada 2016 r. i był finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dzięki projektowi działaliśmy na rzecz podwyższenia jakości międzynarodowych działań wolontariackich i młodzieżowych poprzez przekazanie edukatorom wiedzy i umiejętności dotyczących edukowania na temat migracji, w tym uchodźców, w sposób kreatywny i ze szczególnym uwzględnieniem myślenia wizualnego.
Projekt składał się z dwóch elementów:
-    szkolenia dla edukatorów „Go visual – Creative education about migration” (7-11 września  2016 r.);
-    stworzenia Słownika Obrazkowego dla pojęć związanych z migracją.

Szkolenie dla edukatorów
Szkolenie Go Visual! odbyło się w dniach 7-11 września 2016 r. w Poznaniu i uczestniczyło w nim 25 edukatorów z 10 krajów europejskich. Uczestnicy uczyli się i wymieniali dobrymi praktykami na temat tego, jak edukować młodych ludzi na temat migracji, w tym uchodźców, używając do tego metod graficznych oraz innych kreatywnych metodologii, które oddziałują znacznie skuteczniej niż tradycyjne nauczanie metodą wykładu.
W wydarzeniu wzięli udział wolontariusze i pracownicy organizacji, którzy działają (lub planują działać) jako edukatorzy w tematyce migracji i uchodźstwa, przekazujący nie tylko wiedzę, ale i postawy i umiejętności, i którzy planują stworzyć scenariusze warsztatów bazujące na rekomendacjach z dziedziny neurodydaktyki, dotyczących nauczania przyjaznego dla mózgu.
W trakcie szkolenia uczestniczy czerpali z doświadczenia Stowarzyszenia, które od 19 lat prowadzi w szkołach program edukacyjny na temat uchodźców i mniejszości.
Informacje o rekrutacji na szkolenie znajdują się w „Go Visual – call for Polish participants” (w języku angielskim).

Słownik Obrazkowy
Visual Icon Dictionary on Migration – słownik obrazkowy bazujący na systemie ikon Bikablo, przeznaczony dla trenerów i facylitatorów do stosowania podczas ich codziennej pracy. Ta elektroniczna publikacja, dostępna na licencji Creative Commons, zawiera wzory symboli do pojęć związanych z migracją: schematyczne rysunki możliwe do przerysowania w ciągu paru sekund nawet przez osoby, które ostatni raz rysowały w szkole. Symbole można również drukować i powielać po to, by używać ich podczas warsztatów na temat migracji i uchodźstwa. Przykładowe hasła to: uchodźca, prześladowanie, migracja, prawa człowieka, dyskryminacja, wsparcie, integracja itp.

Dalsze informacje na temat projektu znajdują się w załączniku (w języku angielskim).

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu, Małgorzatą Tur (warszawa@jedenswiat.org.pl).

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+Młodzież.

Przeczytano: 1427 razy. Wydrukuj|Do góry