Projekty

19 września 2014 | Projekty

Centrum Edukacji Globalnej - E-Motive

Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia Jeden Świat jest ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań i wymiany opinii.

Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi, pokazuje globalne współzależności i potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

W 2014 r., dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zrealizowaliśmy szereg interesujących działań z zakresu edukacji globalnej, pod wspólnym tytułem Na styku światów:

 • Program edukacyjny dla dzieci w wieku 3 - 6 lat pt. O zrównoważonym rozwoju - cykl warsztatów w Turku i w Poznaniu, podczas których dzieci wysłuchały opowieści w wykonaniu opowiadaczy z Meksyku i Polski (m. in. o zakochanym Panu Żabie i odważnej Tombi) i, zainspirowane opowieścią, tworzyły prace plastyczne nt. zrównoważonego rozwoju.
 • Program edukacyjny dla dzieci w wieku 7 - 12 lat pt. O współpracy na rzecz rozwoju - cykl warsztatów w Turku i w Poznaniu, których celem było zwrócenie uwagi dzieci na globalne współzależności i zachęcenie do rozważań na temat współpracy na rzecz rozwoju, opartej na równości i współodpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron.
 • Widowisko narracyjno-muzyczne PunCataPunPlasPlas - Gala, opowiadaczka z Meksyku, opowiadała tradycyjne azteckie i majańskie historie i włączała publiczność do wspólnej zabawy: dzieci i dorośli śpiewali, klaskali i tańczyli, ucząc się przy okazji słów piosenek po hiszpańsku i w nahuatl. Opowiadane historie poruszały zagadnienia związane ze współpracą na rzecz rozwoju, zrównoważonym rozwojem i poszanowaniem różnorodności kulturowej.

 • Widowisko narracyjno-muzyczne Opowieści Meksyku - Marconio Vazquez, opowiadacz z Meksyku, zajmuje się opowiadaniem historii dot. zrównoważonego rozwoju (zrealizował poświęcony temu projekt badawczy w ramach stypendium meksykańskiego Ministerstwa Kultury). Opowiadane przez niego historie dotyczyły współpracy na rzecz rozwoju („Opowieść o ogniu”), zrównoważonej konsumpcji („Mun i Paki”), edukacji na rzecz pokoju („Kiliwa”), praw człowieka („Zakochana żaba”).

 • Widowisko narracyjno-muzyczne Opowieści z odzysku - Daniel Gallo, opowiadacz, aktor i klaun z Meksyku, opowiadał historie z wykorzystaniem prostych rekwizytów, piosenek i zabaw słowno-ruchowych. Jego historie poruszały tematy równych praw dla wszystkich, odwagi do bycia sobą, współpracy z innymi, solidarności.
 • Festiwal Opowieści w Malarni Teatru Polskiego w Poznaniu, czyli opowiadane historie dla dzieci i dorosłych w wykonaniu opowiadaczy z Polski i Meksyku.
 • Cykl spotkań i wykładów otwartych w Turku i w Poznaniu, przygotowany we współpracy z holenderską organizacją Oxfam Novib, która od 2006 r. prowadzi program edukacji globalnej pt. E-Motive, z udziałem ekspertów z krajów globalnego Południa. W spotkaniach wzięli udział eksperci z Meksyku, Laosu i Holandii, którzy przedstawili innowacyjne metody stworzone i z sukcesem wdrożone przez ich organizacje. Odbyło się 9 spotkań otwartych i 2 wykłady:
  1. Monitorowanie budżetów miejskich jako metoda aktywizacji obywatelskiej– metodologia INESC z Brazylii, przedstawiona przez Centre for Budgetmonitoring z Amsterdamu.

  2. Programy edukacyjne promujące literaturę i czytelnictwo - Universidad de las Americas, Meksyk.

  3. Opowiadanie historii jako narzędzie w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju - Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Meksyk.

  4. Innowacje w edukacji – PADETC, Laos.

Szczegółowe informacje nt. wszystkich realizowanych działań znajdują się na blogu Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia Jeden Świat.

Przeczytano: 4623 razy. Wydrukuj|Do góry