Projekty

01 stycznia 2013 | Projekty

Warsztaty w szkołach: "Prawa człowieka", "Uczenie się międzykulturowe", "Uchodźcy" i "Antydyskryminacja"

Stowarzyszenie „Jeden Świat” serdecznie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do skorzystania z oferty warsztatowej. Proponujemy zajęcia opierające się na zasadach edukacji nieformalnej, czyli „uczenia się poprzez praktykę”, gdzie gra, zabawa oraz aktywne uczestnictwo stanowią podstawę wspólnej pracy nad następującymi tematami: "Prawa człowieka", "Uczenie się międzykulturowe", "Antydyskryminacja" oraz "Uchodźcy". Jeśli chcieliby Państwo zaoferować swoim uczniom niekonwencjonalną, ciekawą i poruszającą istotne zagadnienia społeczne lekcję wychowawczą, proszę zaprosić nas do swojej klasy.


FORMA WARSZTATÓW – EDUKACJA NIEFORMALNA

Warsztaty, które oferujemy, są oparte na zasadach edukacji nieformalnej. Edukacja nieformalna nie oznacza edukacji niezorganizowanej, wręcz przeciwnie. Jest to świadomie usystematyzowany proces, odbywający się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego. Edukacja nieformalna umożliwia młodym ludziom wyrażanie swoich wartości oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji innych niż te, których mogli nauczyć się w ramach edukacji formalnej. 
nico_warsztaty_rakoniewice.jpg
To, co szczególne w edukacji nieformalnej, to aktywny udział uczestników w procesie kształcenia. Jednym z jej najważniejszych elementów jest uczenie się poprzez praktykę. Dajemy pierwszeństwo takim metodom jak: „burza mózgów”, dyskusje, gry symulacyjne, sztuka jako forma ekspresji, refleksje indywidualne wyrażane w różnych formach aktywności. Naszym celem jest zwiększanie świadomości młodych ludzi na wybrane tematy. Oferujemy im czas na wspólne odkrywanie i wymianę opinii, które pozwolą walczyć z uprzedzeniami i przygotują do aktywnego obywatelstwa.

Każdy warsztat przeprowadzamy z uwzględnieniem wieku uczestników, ich możliwości psychoruchowych oraz poziomu edukacji formalnej. Istotnym czynnikiem powodzenia naszych zajęć jest również wielkość grupy – najefektywniej pracujemy wspólnie z 6 – 20 (26) osobami.

Większość naszych warsztatów jest zaplanowana na 1,5 godzinne spotkanie (2 godziny lekcyjne). Nie oznacza to jednak limitu czasowego, wręcz przeciwnie, zachęcamy Państwa do skorzystania z cyklów warsztatowych, czyli kilku spotkań rozłożonych w czasie, związanych z jednym tematem bądź poruszających się w szerszym kręgu tematycznym. 

TREŚĆ WARSZTATÓW

Prawa człowieka
 
Warsztaty o Prawach Człowieka mają na celu zaznajomienie uczestników z przysługującymi im zawsze i wszędzie prawami oraz ich rolą w życiu codziennym, polegającą na respektowaniu tych praw wobec siebie i innych, możliwości obrony osób wobec których prawa te zostały naruszone, a także wprowadzenie do kultury wzajemnego szacunku. 
Poznanie i zrozumienie Praw Człowieka powinno stanowić podstawę aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju poszanowania drugiego człowieka i ochrony własnej godności. 

Uczenie się międzykulturowe
Termin „Uczenie się Międzykulturowe” odnosi się do indywidualnego procesu zdobywania wiedzy oraz kształtowania postaw i zachowań wynikających z współistnienia różnych kultur. W szerszym kontekście oznacza proces niezbędny do kształtowania społeczeństwa, w którym ludzie różnych kultur żyją razem pokojowo. W trakcie warsztatów poruszamy przede wszystkim kwestie różnorodności kulturowo-społecznych, ich indywidualnego doświadczania i odmiennych dla każdego z nas sposobów radzenia sobie z nimi. Uczestnicy tych warsztatów mają szansę poznać siebie, własne przekonania i wartości, a także miejsce, z którego pochodzą oraz poznać rolę i znaczenie kultury w życiu każdego z nas. 

Antydyskryminacja
Podczas warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji zachęcamy młodych ludzi do odkrywania różnorodności kulturowej wokół nich oraz poszukiwania stereotypów zniekształcających obraz rzeczywistości. Wspólnie pracujemy nad zrozumieniem pojęcia stereotypów i poznajemy mechanizmy ich działania. Każdy z uczestników podczas interaktywnych gier, zabaw, symulacji i dyskusji ma okazję odczuć wrogie spostrzeganie oraz doświadczyć sytuacji dyskryminacji zrodzonej najczęściej ze stereotypowego, bezrefleksyjnego podejścia do innego człowieka. Warsztaty zmierzają do uświadomienia sobie, że każdy z nas ma skłonność do posługiwania się stereotypami, gdyż ułatwiają one poruszanie się w społeczeństwie, łagodzą lęk wobec inności oraz są najszybszym, najlepiej dostępnym w naszym umyśle środkiem do odnalezienia się w różnych sytuacjach, a zatem nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować, ale możemy się nauczyć je kontrolować i ujarzmiać, dzięki świadomości ich podstępnego działania. 

Uchodźcy
Temat: „Uchodźcy” ma na celu podnoszenie świadomości o ludziach, którzy zdecydowali się opuścić swoje ojczyzny ze względu na prześladowania. W czasie warsztatów chcemy poruszyć kwestie statusu uchodźcy, przyczyn i konsekwencji zjawiska uchodźctwa oraz jego skali we współczesnym świecie. Uczestnicy warsztatu uczą się wrażliwości i zrozumienia sytuacji osób, które z różnych przyczyn zostały zmuszone do opuszczenia swojego kraju i teraz stoją przed trudnym zadaniem przystosowania się do życia w nowym miejscu, w nowej kulturze, wśród ludzi posługujących się obcym językiem. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą warsztatową, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną na adres warsztaty@jedenswiat.org.pl co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą zajęć. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie z Państwem i naszymi wolontariuszami lepiej i dokładniej zaplanować przebieg wybranego warsztatu.

Aby polubić naszą warsztatową stronę na Facebooku, kliknij tutaj.

Przeczytano: 3375 razy. Wydrukuj|Do góry