Projekty

10 maja 2013 | Projekty

Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu


Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań i wymiany opinii.

 

Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi, pokazuje globalne współzależności i potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

 

W 2013 r., dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zrealizowaliśmy szereg interesujących działań z zakresu edukacji globalnej, pod wspólnym tytułem Z perspektywy Południa:

  • Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych pt. Opowiadanie świata oraz kurs szkoleniowy dla nauczycieli. W programie tradycyjne opowieści z różnych kultur, przekazywane ustnie, były inspiracją do rozważań na problemy globalne.

Szczegółowe informacje: program dla przedszkoli, program dla klas I-III, program dla klas IV-VI. Scenariusz zajęć pt. Żywność można znaleźć na dole strony w części Załączniki.

  • Program edukacyjny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. Głosy kobiet oraz kurs szkoleniowy dla nauczycieli. W programie opowieści osobiste kobiet z Ghany, Gwatemali i Polski, zebrane w książce pt. Głosy kobiet stały sie wstępem do rozmów nt. praw kobiet w szerszym kontekście praw człowieka.

Scenariusz zajęć można znaleźć na dole strony w części Załączniki. Publikację Głosy kobiet można pobrać w formacie pdf z działu Publikacje.

  • Program edukacyjny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. Słowa i obrazy oraz kurs szkoleniowy da nauczycieli opierał się na Kodeksie ws. obrazów i wiadomości z Krajów Globalnego Południa. Młodzi ludzie, pod kierunkiem nauczycieli, analizowali informacje pojawiające się w mediach i tworzyli własne: rzetelne i zgodne z zasadami Kodeksu.

Scenariusz zajęć i poradnik Jak mówić o większości świata można znaleźć na dole strony w części Załączniki.

  • Program edukacyjny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. Odwrócona edukacja oraz kurs szkoleniowy dla nauczycieli był inspirowany filmem Zakazana edukacja. Uczestnicy, czerpiąc inspirację z rozwiązań edukacyjnych wprowadzonych w krajach Ameryki Łacińskiej, przeprowadzili debaty nt. kierunków rozwoju edukacji w Polsce. 
  • Cykl edukacyjny pt. Środy na Jeżycach, czyli regularne, otwarte dla wszystkich spotkania dyskusyjne, pokazy filmów i warsztaty, poruszające najważniejsze współczesne zagadnienia globalne tj. niezależne dziennikarstwo, prawa kobiet, prawa mniejszości narodowych i uchodźców, ochrona środowiska.
  •  Tydzień Edukacji Globalnej w Poznaniu i w Turku, w trakcie którego w Teatrze Polskim w Poznaniu i w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, odbyły się widowiska narracyjno-muzyczne (Opowieści ZiemiOpowieści Meksyku) oraz warsztaty muzyczne i warsztaty śpiewu.
  • Książki dla dzieci: Sosna i Narodziny Słońca, to pięknie ilustrowane legendy z Meksyku (Tzotzil i Wirrarika), które zaskakują zarówno treścią, jak i formą. Nawet najmłodsi nie mogą się od nich oderwać!
  • W książce dla dorosłych pt. Opowiadanie świata w Meksyku zebraliśmy opowieści ośmiorga meksykańskich opowiadaczy, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem i przemyśleniami nt. roli tradycyjnych opowieści we współczesnym świecie.

Wszystkie książki można znaleźć w formacie pdf w dziale Publikacje.

Szczegółowe informacje nt. wszystkich zrealizowanych działań znajdują się na blogu Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia Jeden Świat.Przeczytano: 4079 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: