Stowarzyszenie Jeden Świat
http://jedenswiat.org.pl

15 lutego 2019 12:27 | Projekty

Wizyta studyjna Volunteering vs Violence, Poznań 2018/2019


Z przyjemnością gościliśmy na przełomie roku trzecią wizytę studyjną w ramach projektu "Volunteering vs violence". Nasi goście spędzili w Poznaniu czas między 27 grudnia 2018 a 4 stycznia 2019. W tym czasie skupili się w swych rozmowach na zmianach zachodzących w ruchu wolontariatu międzynarodowego (IVS) po upadku żelaznej kurtyny i po stworzeniu nowych granic w Europie. Sprawdzaliśmy jakie znaczenie, jaki wpływ miały działania wolontariackie na to jak tworzyły się projekty, jak nawiązywał się dialog między Wschodem a Zachodem i jak wyglądały początki polskiego oddziału SCI, czyli właśnie Stowarzyszenia Jeden Świat. Spogladaliśmy też w przyszłość próbując zidentyfikować dzisiejszą sytuację i jutrzejsze wyzwania.

Więcej zdjęć here 

In   VVV Newsletter  - efekty pracy grupy