Stowarzyszenie Jeden Świat
http://jedenswiat.org.pl