Projekty

02 kwietnia 2019

Ekstremizm a praca z młodzieżą

Jesienią 2018 roku braliśmy udział w projekcie szkoleniowym o znaczącym i proroczym jak się okazało tytule“The Role of Youth Work in Extreme Societies”. Projekt zgromadził pracowników i liderów młodzieżowych z czternastu krajów, by mogli w spokoju zastanowić się jaka jest ich rola i co mogą zrobić, by przeciwdziałać różnym formom ekstremizmu wśród młodych osób i społeczności, w jakich żyją. Efektem szkolenia i pracy po nim...