Projekty

10 października 2016

Workcamp w Monarze z perspektywy EVS

Wśród workcampów, które realizujemy co roku są i te w ośrodkach Monaru - cieszą się one popularnością wśród wolontariuszy z całego świata, ale i wywołują wiele zdziwienia (choćby słynne "dociążenia"). Jednocześnie wiele osób nawiązuje tam z pacjentami trwałe przyjaźnie na całe życie i podtrzymuje dobre imię monarowskiej terapii. Swoje wrażenia stamtąd opisał krótko wolontariusz z Irlandii, Alan McCarthy, który gości u nas...

01 września 2016

Dla wspólnego dobra - promocja wolontariatu

Od września ruszył nasz nowy projekt promocji wolontariatu "Dla wspólnego dobra". W jego ramach do końca 2016 roku będziemy realizować projekty wolontariackie wraz z uczniami i uczennicami poznańskich liceów, będziemy rozmawiać o ważnych dla nich problemach lokalnych. Wspólnie odwiedzimy organizacje zajmu

30 sierpnia 2016

In between - projekt EVS w Rosji i Ukrainie

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: A1: Wolontariuszka Adriana Molenda i Natalia Wisłocka Organizacji przyjmująca: Green Cross Society (Ukraina) Termin działań: sierpień 2016- sierpień 2017, Lwów Cele: pobudzenie dyskusji i dialogu w środowisku lokalnym w temacie relacji Północ-Południe, wzrost świadomości o globalnych powiązaniach, tworzenie nowyc

29 sierpnia 2016

“Go visual! – Creative education about migration”

Projekt „Go visual! – Creative education about migration” to wkład Stowarzyszenia „Jeden Świat” w światową kampanię SCI Building Bridges, poświęconej tematyce uchodźców, a także odpowiedź Stowarzyszenia na obecną sytuację dotyczącą migracji w Europie. Projekt trwał od czerwca do listopada 2016 r. i był finansowany w ramach programu Unii Europe

13 lutego 2016

EVS w Poznaniu

Już od stycznia tego roku rozpoczęły się działania projektu Culural Puzzles! W jego ramach kulturowe, ale i kulturalne puzzle układać będą w Poznaniu Justine Stella z Francji i Yuddi Gershon z Wielkiej Brytanii, a w Beja w Portugalii - Justyna Sioch! Powodzenia!