Projekty

31 grudnia 2013

Ghana oczami kobiet.

W 2011 i 2013 r. Stowarzyszenie Jeden Świat i ghańska organizacja Integrated Action for Development Initiatives (IADI), współpracowały z wolontariuszką Elizą Zadłużną, która w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc wspierała działania służące poprawie poziomu edukacji w regionie Shama. O życiu w Ghanie, o marzeniach i codziennych troskach, opowiedziały

10 maja 2013

Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań i wymiany opinii. Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi, pokazuje globalne współzależności i potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowi

09 maja 2013

E-Motive

E-Motive to znajdowanie rozwiązań odpowiadających na lokalne potrzeby poprzez partnerską współpracę z organizacjami i społecznościami lokalnymi z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. E-Motive to także wymiana wiedzy i doświadczenia, oparta na wzajemnej inspiracji i czerpaniu z różnorodności.

08 maja 2013

"Liczy się miasto" - monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

"Liczy się miasto", czyli monitorowanie budżetu to metoda angażowania społeczności lokalnej w życie publiczne. Celem projektu jest zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym poprzez monitorowanie budżetu oraz wypracowanie narzędzi kontroli społecznej nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy w Kaliszu i w Koninie z zastos

07 maja 2013

Opowiadanie świata w Turku

Naukowcy twierdzą, że składamy się z atomów. Ale pewien mały ptaszek powiedział mi, że składamy się z opowieści. Eduardo Galeano

07 maja 2013

Opowiadanie świata w Meksyku

Snucie opowieści jest stare jak świat. To pradawne i potężne narzędzie, za pomocą którego my ludzie od zawsze się porozumiewamy. Opowieści objaśniają świat wokół nas, zgłębiają przeszłość, odnoszą się do teraźniejszości, wyobrażają przyszłość… abp. Desmond Tutu, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Opowiadane historie zac

07 maja 2013

Tydzień Walki z Rasizmem - Festiwal Kultur Polskich

Wydarzenia organizowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Jeden Świat” w ramach obchodów Tygodnia Walki z Rasizmem to forma uczczenia Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 21 marca. Święto upamiętnia masakrę w Sharpeville, która miała miejsce 21 marca 1960 roku w Republice Południowej Afryki, kiedy zamordowano 70 uczestników pokojowej demonstracji przeciwk

06 maja 2013

Szkolenia nt. Programu "Młodzież w działaniu"

Stowarzyszenie „Jeden Świat” od kilku lat jest ośrodkiem Regionalnej Struktury Wsparcia Programu Młodzież w Działaniu Ośrodek szkolący - oferuje szkolenia wprowadzające, trwające 1 lub 2 dni i poruszające tematykę związaną ze strukturą Programu: podziałem na Akcje i ich specyfiką, cyklem projektowym, podstawowymi aspektami jakościowymi projektu w programie, założeniami jakościowymi w poszczególnych Akcjach, priorytetami i eduka

01 stycznia 2013

Warsztaty w szkołach: "Prawa człowieka", "Uczenie się międzykulturowe", "Uchodźcy" i "Antydyskryminacja"

Stowarzyszenie „Jeden Świat” serdecznie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do skorzystania z oferty warsztatowej. Proponujemy zajęcia opierające się na zasadach edukacji nieformalnej, czyli „uczenia się poprzez praktykę”, gdzie gra, zabawa oraz aktywne uczestnictwo stanowią podstawę wspólnej pracy nad następującymi tematami: "Prawa człowieka", "Uczenie się międzykulturowe", "Antydyskryminacja" oraz "Uch