Workcampy w Polsce

12 listopada 2014 | Workcampy w Polsce

Workcampy w Polsce - rok 2014

W 2014 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 13 workcampów w Polsce. Przy ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, ośrodkami dla uchodźców w Dębaku i Lininie, ośrodkami „Monaru”: w Gaudynkach, Lipiance, Wyszkowie oraz Marianówku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus w Warszawie, Krasocińskim oddziałem Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego, gminą Piątek, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu, Ośrodkiem Kultury w Luboniu oraz Fundacją im. Zofii Kossak.

Projekty dotykały różnorodnych tematów. Wolontariuszki i wolontariusze pracowali między innymi z uchodźcami, zajmowali się animacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pracowali w ośrodkach terapii uzależnień, prowadzili prace archeologiczne, warsztaty artystyczne i porządkowali tereny miejsc pamięci. 

W 2014 roku gościliśmy w Polsce 107 wolontariuszek i wolontariuszy z zagranicy i kraju.

 

Lista workcampów zrealizowanych w roku 2014:

 

PL-SCI 1.1 Żabikowo, k. Poznania (20.07-3.08.2014)

tematyka: prace archeologiczne na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno-śledczego

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 2.1 Ośrodek dla uchodźców w Dębaku, k. Warszawy (19.07-02.08.2014)

tematyka: praca z uchodźcami, animacja czasu wolnego dzieci mieszkających w ośrodku

Liczba wolontariuszy: 6

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 2.2 Ośrodek dla uchodźców w Lininie, k. Warszawy (2-16.08.2014)

tematyka: praca z uchodźcami, animacja czasu wolnego dzieci mieszkających w ośrodku

Liczba wolontariuszy: 10

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 2.3 Integracja dzieci polskich i romskich w Warszawie (2-15.08.2014)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 7.1 Piątek, k. Łodzi (28.06-12.07.2014)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 7.2 Michałowice, k. Warszawy (17-30.08.2014)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 7.3 Krasocin, k. Kielc (12-26.07.2014)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 7.4 Poznań (02.08-16.08.2014)

tematyka: animacja czasu wolnego młodzieży

Liczba wolontariuszy: 9

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.1 Monar Marianówek (5-19.07.2014)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.2 Monar Gaudynki (19.07-02.08.2014)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.3 Monar Lipianka (3-17.08.2014)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 5

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.4 Monar Wyszków (18-31.08.2013)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 10

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 12.1 Górki Wielkie, gmina Brenna (25.07-02.08.2014)

tematyka: prace porządkowe w otoczeniu Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”

Liczba wolontariuszy: 10

Przeczytaj o tym workcampie

 

Przeczytano: 3253 razy. Wydrukuj|Do góry