Workcampy w Polsce

17 października 2013 | Workcampy w Polsce

Workcampy w Polsce - rok 2013

W 2013 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 13 workcampów w Polsce. Przy ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, ośrodkami dla uchodźców w Dębaku i Lininie, ośrodkami „Monaru”: w Gaudynkach, Lipiance oraz Marianówku, Stowarzyszeniem AXA w Tłuszczu, Stowarzyszeniem „Unia Izerska”, gminą Piątek, gminą Stęszew, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Gimnazjum nr 63 im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, Ośrodkiem Kultury w Luboniu oraz Fundacją im. Zofii Kossak. Projekty dotykały różnorodnych tematów. Wolontariuszki i wolontariusze pracowali między innymi z uchodźcami, zajmowali się animacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pracowali w ośrodkach terapii uzależnień, prowadzili prace archeologiczne, warsztaty artystyczne, porządkowali tereny miejsc pamięci i budowali ścieżkę rowerową. 

W 2013 roku gościliśmy w Polsce 96 wolontariuszek i wolontariuszy z zagranicy i kraju.

 

Lista workcampów zrealizowanych w roku 2013:

 

PL-SCI 1.1 Żabikowo, k. Poznania (20.07-3.08.2013)

tematyka: prace archeologiczne na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno-śledczego

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 1.2 Ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku, k. Warszawy (20.07-03.08.2013)

tematyka: praca z uchodźcami, animacja czasu wolnego dzieci mieszkających w ośrodku

Liczba wolontariuszy: 5

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 1.3 Ośrodek dla cudzoziemców w Lininie, k. Warszawy (3-17.08.2013)

tematyka: praca z uchodźcami, animacja czasu wolnego dzieci mieszkających w ośrodku

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.1 Piątek, k. Łodzi (29.06-20.07.2013)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 5

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.2 Marianów, k. Warszawy (6-20.07.2013)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.3 Michałowice, k. Warszawy (19-30.08.2013)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci

Liczba wolontariuszy: 7

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 5.4 Poznań (29.06-20.07.2013)

tematyka: animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Liczba wolontariuszy: 7

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 6.1 Unia Izerska (7-21. 07.2013)

tematyka: budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości po dwóch stronach granicy polsko-czeskiej

Liczba wolontariuszy: 6

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 8.1 Monar Gaudynki (19-27.07.2013)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 8.2 Monar Lipianka (10-24.08.2013)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 9

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 8.3 Monar Marianówek (1-15.09.2013)

tematyka: organizacja warsztatów, integracja i wspólna praca z pensjonariuszami ośrodka

Liczba wolontariuszy: 7

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 9.1 Górki Wielkie, gmina Brenna (19.07-27.07.2013)

tematyka: prace porządkowe w otoczeniu Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”

Liczba wolontariuszy: 10

Przeczytaj o tym workcampie

 

PL-SCI 9.2 Stęszew, k. Poznania (17-31.08.2013)

tematyka: organizacja dożynek, warsztatów artystycznych i gry miejskiej

Liczba wolontariuszy: 8

Przeczytaj o tym workcampie

Przeczytano: 4860 razy. Wydrukuj|Do góry