Workcampy w Polsce

26 września 2018

Workcampy w Polsce - rok 2018

W 2018 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 11 workcampów w Polsce. Projekty zrealizowane zostały we współpracy z ośrodkami Monaru: w Gaudynkach, Wyszkowie, Marianówku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Stowarzyszeniem AXA w Marianowie, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Technikum nr 19 w Poznaniu oraz po raz pierwszy z Fundacją Benevolens...