Workcampy w Polsce

03 września 2012

Workcampy w Polsce - rok 2012

W 2012 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 11 workcampów w Polsce. Przy ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Państwowym Muzeum na Majdanku, ośrodkami dla uchodźców w Dębaku i Lininie, ośrodkami „Monaru”: w Gaudynkach, Lipiance oraz Marianówku, Stowarzyszeniem AXA w Tłuszczu, Stowarzyszeniem „Unia Izerska”, gminą Piątek oraz Fundacją im. Zofii Kossak. Projekty dotykały różnorodnych...