Workcampy w Polsce

30 czerwca 2011

Workcampy w Polsce - rok 2011

W roku 2011 Stowarzyszenie "Jeden Świat" zorganizowało w Polsce 12 krótkoterminowych projektów wolontariackich, w których wzięli udział wolontariusze z całego świata! Uczestnicy wszystkich polskich workcampów posługiwali się językiem angielskim. Wolontariusze wykonywali pracę na rzecz lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i instytucji kulturalno-oświatowych. Dziękujemy naszym partnerom, organizacjom i instytucjom za współpracę w roku...