EURODESK

Eurodesk to europejska sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Działa ona na trzech poziomach – europejskim, krajowym i regionalnym. Do sieci należy 1300 organizacji w 34 krajach.

Europejski portal Eurodesk (link: https://eurodesk.eu/)

Strona internetowa Eurodesk Polska (link: http://www.eurodesk.pl/)

Profil Eurodesk Polska na portalu Facebook (link: https://www.facebook.com/EurodeskPL/)

Strona internetowa Krajowego Biura Regionalnego to bogate źródło informacji o europejskich inicjatywach młodzieżowych, różnego rodzaju projektach i wydarzeniach, a także grantach i konkursach. Krajowe Biuro Eurodesk prowadzi również polską wersję Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Europejski Portal Młodzieżowy (link: https://europa.eu/youth/It_pl)

Jako Regionalny Punk Informacyjny, nieodpłatnie:

  • udzielamy informacji oraz odpowiadamy na pytania,

  • możemy pomóc w nawiązaniu partnerstw z innymi europejskimi organizacjami,

  • udostępniamy materiały informacyjne, między innymi dotyczące wolontariatu międzynarodowego, studiów za granicą, staży oraz praktyk

Zapraszamy do kontaktu: poznan@eurodesk.eu

logo_nowe_okjpg [300x76]