PL-SCI 2.2 INTEGRATION CENTRE FOR CHILDREN, WARSZAWA, 8-22.07.2017

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” jest oddziałem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który z powodzeniem integruje dzieci polskie i romskie. W roku szkolnym pełni funkcję świetlicy, gdzie dzieci mogą spokojnie odrabiać lekcje, a także spędzać czas wolny ze swoimi rówieśnikami. Wiele z tych dzieci pochodzi z rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Mimo braku wystarczających funduszy Ośrodek stara się zapewnić dzieciom ciepły posiłek, który bardzo często jest ich jedynym w ciągu dnia. W wakacje w ramach programu „Lato w Mieście” Ośrodek organizuje dla dzieci wiele atrakcji, zabaw i wyjść m.in. na basem i do muzeów. Tegoroczny workcamp był właśnie częścią tego programu już po raz czwarty.


Na projekt przyjechali wolontariusze z Serbii, Ukrainy, Tajwanu, Hiszpanii, Portugalii i Polski.


Koordynatorka projektu: Anna Kurzyca

Dziękujemy organizacji goszczącej, a zwłaszcza pani Magdalenie Hilińskiej-Redzickiej i pani Anieli Presko za współpracę.