Wolontariat Seniorów w ramach Programu "Grundtvig"

 

BRIDGE BETWEEN CULTURES

 

Stowarzyszenie "Jeden ŚWIAT" wraz z organizacją Hyvinkään Opisto z Finlandii, realizowało projekt Wolontariatu Seniorów pt. "Bridge between Cultures". Projekt trwał dwa lata (od lipca 2011 r. do lipca 2013 r.) i odbył się dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Programu "Grundtvig".

 

Organizacje biorące udział w projekcie, pracują w obszarze edukacji i integracji różnych grup społecznych. Celem projektu było poznanie ze sobą bliżej dwóch grup: seniorów i migrantów/uchodźców oraz umożliwienie seniorom odbycia wolontariatu zagranicą. Projekt był również szansą dla organizacji w nim uczestniczących do stworzenia długotrwałej współpracy i wypracowania dobrych praktyk. Wolontariusze-seniorzy uczestniczyli w życiu migrantów/uchodźców. Podczas projektu, uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów oraz wymiany pomysłów i doświadczeń. Czworo wolontariuszy z Finlandii przyjechało do Poznania na trzy tygodnie. Analogicznie, czwórka wolontariuszy z Polski wyjechała do Finlandii na okres trzech tygodni. W Finlandii wolontariusze organizowali warsztaty z migrantami, podczas których mieli okazję poznać się i wymienić się wiedzą na tematy takie jak gotowanie, rękodzieło czy zajęcia na świeżym powietrzu. W Polsce wolontariusze wzięli udział w działaniach edukacyjnych oraz zajęli się organizowaniem czasu wolnego dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla uchodźców. Współpracowali z wolontariuszami lokalnymi członkami społeczności lokalnych. Z własnej inicjatywy, wolontariusze organizowali spotkania z imigrantami, planując działania wspólnie. Wolontariusze byli także aktywni podczas Światowego Dnia Uchodźcy. Wolontariusze zyskali wiedzę w tematach związanych z:
- imigracją,
- powodami migracji,
- polityką migracyjną i oficjalnymi sposobami na integrację w Finlandii i Polsce.

 

Częścią projektu było także pisanie bloga przez wolontariuszy-seniorów. Internetowy pamiętnik możecie znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/groups/165501006874015/

 

Projekt "Bridge between Cultures" został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Programu "Grundtvig". Więcej informacji o porgramie znajdziecie na stronie: www.grundtvig.org.pl