Władze

subheader1.jpg [700x100]

 

Walne Zebranie Członków


Jest to najważniejszy organ Stowarzyszenia. Zbiera się raz do roku, zazwyczaj w marcu i podejmuje najważniejsze decyzje.


Zarząd


 Kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. Składa się z osób działających społecznie. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: zarzad@jedenswiat.org.pl


Komisja Rewizyjna


Niezależny organ kontrolny Stowarzyszenia.

  • Anna Walczak - członkini komisji

  • Michał Adamski - członek komisji

  • Adriana MOLENDA - członkini komisji