SCI

subheader1.jpg [700x100]

 

Service Civil International

 

SCI wierząc, że wszyscy ludzie są zdolni do życia razem we wzajemnym poszanowaniu i bez sięgania po przemoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy narodami, społeczeństwami i ludźmi, pracuje na rzecz propagowania pokoju, zrozumienia, solidarności, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla środowiska naturalnego

(Konstytucja SCI)


Stowarzyszenie „Jeden Świat” jest polskim oddziałem międzynarodowej sieci organizacji wolontariackich – Service Civil International (SCI). SCI jest jedną z największych i najstarszych organizacji międzynarodowych, która aktywnie i nieprzerwanie od 1920 r. działa na rzecz pokoju, porozumienia oraz promocji wolontariatu międzynarodowego.

 

SCI została założona przez grupę aktywistów, pod przewodnictwem szwajcarskiego pacyfisty Pierre’a Cérésole’a. Młodzi aktywiści byli wstrząśnięci ogromem agresji i zniszczeń dopiero co zakończonej I wojny światowej i postanowili wspólnie pracować przy odbudowie domów we wsi Esnes koło Verdun we Francji. We wspólnej pracy wzięli udział przedstawiciele narodów stojących niedawno po przeciwnych stronach barykady. W ten sposób uczestnicy pierwszego workcampu udowodnili, że ludzie niezależnie od narodowości, religii czy pochodzenia mogą żyć i pracować w pokojowy sposób. W kolejnych latach SCI angażowała się w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych (lawiny, powodzie, trzęsienia ziemi). Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach trzydziestych SCI organizowała pomoc humanitarną i transport ludności cywilnej.

 

Od pierwszego workcampu do dnia dzisiejszego SCI rozwinęła się w międzynarodowy ruch skupiający oddziały w ponad 43 krajach świata. Obecnie SCI organizuje około 800 międzynarodowych workcampów rocznie, w których bierze udział biorą wolontariusze z całego świata.

 

Jednak SCI to nie tylko workcampy:

  • oddziały i organizacje partnerskie na całym świecie organizują seminaria tematyczne,
  • długoterminowe projekty wolontariackie,
  • szkolenia,
  • kampanie społeczne,
  • publikacje dotyczące praw człowieka, mniejszości czy antydyskryminacji.

Na arenie międzynarodowej SCI ma status konsultacyjny przy UNESCO i Radzie Europy Jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej Służby Wolontariackiej (Coordinating Committee of International Voluntary Service - CCIVS) i Europejskiego Forum Młodzieży. W 1987 r. SCI w uznaniu wysiłków w propagowaniu pokoju i zrozumienia między narodami została przez ONZ uhonorowana tytułem „Posłańca Pokoju”.

Misją SCI jest promocja kultury pokoju. Ze względu na wciąż zmieniający się świat, misja ta była inaczej rozumiana w przeszłości, jest rozumiana obecnie i będzie rozumiana w przyszłości. W przeszłości, SCI funkcjonowało pod hasłem: „Czyny nie słowa” (Deeds not Words). Oznaczało to, że pierwsze działania i projekty były bardzo mocno nastawione na wykonanie konkretnej pracy, takiej jak np. rekonstrukcja zniszczonej wojną wioski. Wraz z upływającym czasem hasło zostało przekształcone, by brzmieć „Czyny i słowa” (Deeds and words). Aktywiści chcieli podkreślić, że równie ważna jak praca i działanie, jest rozmowa i dyskusja na temat pokoju i metod jego osiągania. Obecnie, SCI koncentruje się na edukowaniu międzynarodowych wolontariuszy w tematyce związanej z pokojem na świecie. Wolontariusze, uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez SCI, mają szansę uczyć się o pokoju, ale także uczyć się dla pokoju, tzn. zdobywać umiejętności, które mogą okazać się pomocne w uzyskiwaniu i utrzymywaniu pokoju na świecie. W przyszłości sieć SCI będzie dalej skupiać się na promocji kultury pokoju.


Chcesz dowiedzieć się więcej o Service Civil International? Odwiedź oficjalną stronę SCI: www.sciint.org

Jeśli zainteresowała Cię historia ruchu, koniecznie zajrzyj na stronę, która gromadzi międzynarodowe archiwum SCI: http://service-civil-international.org/