Jak uczestniczyć?

subheader4.jpg [700x100]

 

Wyszukiwarka workcampów: www.workcamps.info.

Najwięcej projektów pojawia się na przełomie luty/marzec, ale zachęcamy do regularnego sprawdzania.

Kontakt: outgoing@jedenswiat.org.pl,  tel. 618484336


Poczytaj wspomnienia wolontariuszy na www.workcampy.blogspot.com

 

 • Jak aplikować na workcamp? 

  By zaaplikować na workcamp należy zarejestrować się na stronie www.workcamps.info, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny i przesłać go do nas online.

 • Gdzie szukać opisów workcampów?

  Kliknij na wyszukiwarkę workcampów lub bezpośrednio na stronę www.workcamps.info. Tam znajdziesz opisy wszystkich workcampów oferowanych przez oddziały Service Civil International i organizacje partnerskie. Aplikować można przez cały rok, ale zdecydowanie największa jest oferta workcampów wakacyjnych. Informacje o workcampach wakacyjnych publikowane są w wyszukiwarce workcampów w lutym. Pozostałe workcampy umieszczane są w wyszukiwarce przez cały rok. Ponieważ aplikacje rozpatrywane są na bieżąco, warto aplikować jak najwcześniej, kiedy jest jeszcze dużo wolnych miejsc na interesujących workcampach. Aplikować na wybrany projekt można dopóki są na nim wolne miejsca. 

 • Jak wypełnić aplikację?

  W aplikacji wpisuje się swoje dane osobowe, do 6 wybranych przez siebie workcampów i motywację do zostania wolontariuszem na wybranych workcampach. Aplikację należy w całości wypełnić po angielsku, ponieważ decyzję o zaakceptowaniu wolontariusza podejmuje organizacja goszcząca workcamp.

 • Czy mam pewność, że dostanę się na workcamp?

  W zdecydowanej większości przypadków wolontariusze dostają się na jeden z pierwszych 6 workcampów, jakie wskazali w aplikacji. Można aplikować do skutku, nadsyłając kolejne aplikacje w ramach tej samej opłaty.

 • Czy kryterium wyboru kandydatów jest kolejność składania wniosków?

  Liczą się dwa kryteria - kolejność składania wniosków oraz Twoja motywacja opisana na aplikacji. Czasami wymagane jest konkretne doświadczenie, czy znajomość jakiegoś innego języka niż angielski, wtedy jest to zaznaczone w opisie workcampu.

 • Ile to kosztuje?

  By wyjechać na workcamp należy opłacić składkę członkowską (w wysokości 180 zł) oraz opłatę uczestnictwa w workcampie (w wysokości 200 zł). Wolontariusze, którzy chcą uczestniczyć w więcej niż jednym workcampie mogą złożyć kolejne aplikacje pod warunkiem zostania zaakceptowanym na pierwszy projekt i ponownego uiszczenia opłaty za workcamp (nie ma potrzeby opłacać drugi raz składki członkowskiej). Po dotarciu na miejsce workcampu, wolontariusz nie ponosi już żadnych dodatkowych opłat. Aplikacje są rozpatrywane wyłącznie po opłaceniu składki członkowskiej (180zł). Składkę można uregulować w wygodny, szybki i bezpłatny sposób poprzez bankowość elektroniczną na naszej stronie www.jedenswiat.org.pl (belka na samym dole) lub tradycyjnym przelewem (wtedy prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres outgoing@jedenswiat.org.pl). Dopiero po otrzymaniu akceptacji na workcamp, należy w taki sam sposób uregulować opłatę za workcamp (200zł). Wyjątkowo, niektóre organizacje pobierają dodatkową opłatę od wolontariuszy już po ich przyjeździe na workcamp (tzw. extra fee). Wówczas jest to zawsze wyraźnie zaznaczone w opisie projektu (dot. najczęściej projektów poza Europą oraz na Islandii). Na miejscu wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, koszty podróży pokrywa sam. 

  Składka członkowska nie jest opłatą za workcamp! Daje jedynie prawo do takiego wyjazdu - można wyjechać w wakacje, można wybrać projekt zimowy czy wiosenny, czy też zgłosić się na ogłoszone seminarium/szkolenie. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w workcampie, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej składki, ale pozostaje ona ważna przez 365 dni. Zwrot opłaty za workcamp następuje wyłącznie gdy przyczyna leży po stronie organizatora, inne przypadki rozpatrywane są w sposób indywidualny.

  Stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową typu non-profit, skupiającą wolontariuszy i ułatwiającą im realizację projektów wolontariackich za granicą, nie będąc organizatorem zagranicznych projektów (workcampów) nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z kosztami podróży w przypadku odwołania, zmiany terminów lub innych zmian organizacyjnych.

  Tzw. opłata za workcamp w 30% przeznaczana jest do Międzynarodowego Sekretariatu SCI m. in. na ubezpieczenie workcampów, online placement system, fundusz solidarnościowy z biedniejszymi oddziałami SCI. Reszta opłaty przeznaczana jest na organizację projektów wolontariackich w Polsce jako statutowego celu Stowarzyszenia.

 • Gdzie znajdę więcej informacji?

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie www.workcamps.info w dziale FAQs.

 

banner_work1.jpg [340x95]

WYSZUKIWARKA WORKCAMPÓW

banner_work2.jpg [340x95]

WORKCAMPY W POLSCE